< Terug naar Expertise

Aansprakelijkheidsrecht – Verzekeringsrecht

Het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht spelen een grote rol wanneer u wordt geconfronteerd met een schadegeval. Een ongeval is immers snel gebeurd en de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.

FIRMUS Advocaten wenst haar cliënteel optimaal van dienst te zijn door hen bijvoorbeeld bijstand te verlenen bij de analyse van het uitbatingsrisico voor bedrijven en hun professionele aansprakelijkheid.

Een analytische aanpak vergt inzicht in de conceptuele gehoudenheid, het uitvoeringsrisico, een hoofdelijke of gedeelde verantwoordelijkheid, de middelenverbintenis of de resultaatsverbintenis.

FIRMUS staat tevens cliënten bij die betrokken zijn bij een schadegeval (verkeer, werfongeval, onrechtmatige daad, schade veroorzaakt door een dier, letselschade, professionele aansprakelijkheid, arbeidsongevallen,…).

Het bekomen van een billijke schadevergoeding, waarbij zowel materiële schade als letselschade wordt begroot, is voor slachtoffers fundamenteel.

De problematiek kent een brede diversiteit, ook in het dispuut met de verzekeraar: BA, ABR, omnium, omvang van de dekking, subrogatie, verval en verjaring, aanspraken en regres….

Leden van de werkgroep Aansprakelijkheidsrecht – Verzekeringsrecht

Ria Hens
Ria HensAdvocaat - Partner
Herman Buelens
Herman BuelensAdvocaat
Astrid Helmer
Astrid HelmerAdvocaat
Vincent Persoons
Vincent PersoonsAdvocaat