< Terug naar Expertise

Administratief recht – Overheidsopdrachten – Milieurecht – Stedenbouw – Ruimtelijke ordening

Deze tak van het recht behelst de ingewikkelde verhouding tussen de overheid en de rechtsonderhorige op administratiefrechtelijk vlak.

Wegwijs geraken in het kluwen van regels die “Staat en Stad” opleggen is niet evident.

De geschillen met de overheid worden beslecht via georganiseerde beroepsinstanties dan wel gespecialiseerde administratiefrechtelijke rechtscolleges (de Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, Raad van State..).

Er is geen tak van het recht dat zo onderhevig is aan wijzigingen en veranderingen.

FIRMUS Advocaten gaat prat op haar jarenlange ervaring in dit complex rechtsdomein. U kan bij ons terecht voor onder andere:

  • Ruimtelijke ordening en stedenbouw;
  • Overheidsopdrachten
  • Vergunningen  (milieu, stedenbouw,…)
  • Leegstand, verkrotting, …
  • Milieu- en stedenbouwdelicten;
  • Andere publiekrechtelijke materies;

Leden van de werkgroep Administratief recht – Overheidsopdrachten – Milieurecht – Stedenbouw – Ruimtelijke ordening

Ria Hens
Ria HensAdvocaat - Partner
Hilde Vermeiren
Hilde VermeirenAdvocaat - Partner
Charlotte Philipsen
Charlotte PhilipsenAdvocaat