< Terug naar Expertise

Agrarisch recht – Pachtrecht – Hippisch recht

“De boer van toen die ploegde, leefde op het land en voor zijn vee.
Vocht hij om een koe, dan legde hij er één toe.”

Er is geen sector die de laatste decennia zo onderhevig is aan verandering en bijgevolg gebukt gaat onder bijzondere wetgeving. De landbouw van nu wordt beheerst door omstandige regelgeving die een evenwicht beoogt tussen ecologie en productbeheersing.

Juridische begeleiding is geen nodeloze luxe, maar een dienstige meerwaarde geworden.

Bij FIRMUS kan u beroep doen op advocaten die deze evolutie mee hebben opgevolgd en er zich met veel interesse in hebben gespecialiseerd.

Thans kent ook de paardensector een eigentijdse en ruime toepassing in de wereld van sport en ontspanning.

Ruim de helft van ons team heeft het paardrijden onder de knie en is begaan met de juridische problematiek waarmee de paardenondernemers, manège- en stalhouders, de veeartsenij en de individuele beoefenaars kunnen worden geconfronteerd.

Het hippisch recht wordt bij FIRMUS met bijzondere aandacht beoefend.

Leden van de werkgroep Agrarisch recht – Pachtrecht – Hippisch recht

Ria Hens
Ria HensAdvocaat - Partner
Hilde Vermeiren
Hilde VermeirenAdvocaat - Partner
Charlotte Philipsen
Charlotte PhilipsenAdvocaat