< Terug naar Expertise

Bijzonder Strafrecht

Om de afdwingbaarheid van regelgeving kracht bij te zetten voorziet de wetgever meer en meer in specifieke boetes en sancties.

Naast het gewone strafrecht maakt de overheid frequenter gebruik van een boetesysteem om de naleving van bijzondere wetten kracht bij te zetten. Ecologische en economische regelgeving, bouwnormeringen (EPB), vergunningsstelsels, tot het rookverbod en de witte kassa…  Wie zich niet conformeert aan de wet, ziet zich geconfronteerd met een administratieve sanctie of wordt zelfs vervolgd voor de correctionele rechtbank.

Het strafrechtelijk sanctioneren van overtredingen van bijzondere wetgeving wordt zo veelvuldig toegepast dat FIRMUS Advocaten de verdediging ertegen als aparte dienstverlening voorziet, dit alles vanuit het oogpunt van het ondernemend vastgoed.

De advocaten van FIRMUS verdedigen sedert jaar en dag ook de belangen van cliënten die slachtoffer werden van een misdrijf. Het kantoor verleent bijstand aan slachtoffers die zich burgerlijke partij wensen te stellen tijdens een strafonderzoek en de daaropvolgende procedure(s) om een vergoeding van de door hen geleden schade te bekomen.

Leden van de werkgroep Bijzonder Strafrecht

Ria Hens
Ria HensAdvocaat - Partner
Hilde Vermeiren
Hilde VermeirenAdvocaat - Partner
Astrid Helmer
Astrid HelmerAdvocaat