< Terug naar Expertise

Handels-, Economisch en Insolventierecht

Voor de juridische opvolging van uw handelsactiviteiten staan de advocaten van FIRMUS u bij voor onder andere de volgende aangelegenheden:

  • Invordering facturen;
  • Commerciële geschillen;
  • Distributieovereenkomsten (handelsagentuur, concessie, franchising, …);
  • Handelsarbitrage en handelsbemiddeling;
  • Opstellen of aanpassen van algemene- en bijzondere verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden en algemene betalingsvoorwaarden;
  • Het verlenen van bijstand in faillissementsprocedures en WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen);
  • Mededingingsrecht;
  • Intellectueel eigendomsrecht;

Leden van de werkgroep Handels-, Economisch en Insolventierecht

Ria Hens
Ria HensAdvocaat - Partner
Herman Buelens
Herman BuelensAdvocaat
Hilde Vermeiren
Hilde VermeirenAdvocaat - Partner
Astrid Helmer
Astrid HelmerAdvocaat
Charlotte Philipsen
Charlotte PhilipsenAdvocaat