< Terug naar Expertise

Verbintenissenrecht – Bijzondere Overeenkomsten

In onze maatschappij worden dagelijks overeenkomsten gesloten en verbintenissen aangegaan, gaande van het verrichten van een kleine aankoop tot het afsluiten van omstandige transacties met een ingewikkeld partijenpatroon.

Een nauwkeurig onderzoek van een door u gewenst contract is vlugger een noodzaak dan verwacht. FIRMUS Advocaten begeleidt u bij de negotiatie, evaluatie en uitwerking van contracten.

FIRMUS advocaten legt zich daarnaast bij uitstek toe op het behandelen van conflicten als het misgaat en juridische stappen genoodzaakt zijn.  De gerechtelijke procedure is daarbij niet de inzet of het doel maar wel het middel om oplossingsgericht te werk te gaan.

Ons kantoor heeft in de loop der jaren kennis vergaard met betrekking tot de volgende waaier van overeenkomsten:

 • Aannemings- en dienstencontracten;
 • Koop;
 • Algemene verkoops-en factuurvoorwaarden;
 • Huur en leasing;
 • Franchising en distributie;
 • Overeenkomsten afgesloten op afstand (telecom);
 • Agentuur;
 • Lastgeving;
 • Consumentengeschillen;
 • Brouwerijcontracten;
 • Dadingsovereenkomsten;

Leden van de werkgroep Verbintenissenrecht – Bijzondere Overeenkomsten

Ria Hens
Ria HensAdvocaat - Partner
Herman Buelens
Herman BuelensAdvocaat
Hilde Vermeiren
Hilde VermeirenAdvocaat - Partner
Astrid Helmer
Astrid HelmerAdvocaat
Vincent Persoons
Vincent PersoonsAdvocaat
Charlotte Philipsen
Charlotte PhilipsenAdvocaat