Terug naar expertise

Agrarisch recht – Pachtrecht – Hippisch recht

 

“De boer van toen die ploegde, leefde op het land en voor zijn vee.
Vocht hij om een koe, dan legde hij er één toe.”

Er is geen sector die de laatste decennia zo onderhevig is aan verandering en bijgevolg gebukt gaat onder bijzondere wetgeving. De landbouw van nu wordt beheerst door omstandige regelgeving die een evenwicht beoogt tussen ecologie en productbeheersing.

Juridische begeleiding bij onder andere vergunningenverlening, mestwetgeving, leefmilieu, pacht,… is geen nodeloze luxe, maar een dienstige meerwaarde geworden.

Bij FIRMUS kan u beroep doen op advocaten die deze evolutie mee hebben opgevolgd en er zich met veel interesse in hebben gespecialiseerd.

Thans kent ook de paardensector een eigentijdse en ruime toepassing als professionele activiteit en in de wereld van sport en ontspanning.

Ruim de helft van ons team heeft het paardrijden onder de knie en is begaan met de juridische problematiek waarmee de paardenondernemers, manège- en stalhouders, de veeartsenij en de individuele beoefenaars kunnen worden geconfronteerd.

Het hippisch recht wordt bij FIRMUS Advocaten met bijzondere aandacht beoefend.

 Leden van de werkgroep Agrarisch recht - pachtrecht - hippisch recht:

Ria Hens

Ria Hens

Hilde vermeiren

Hilde vermeiren

Charlotte Philipsen

Charlotte Philipsen

Robin Duyck

Robin Duyck