Terug naar expertise

 Bijzonder strafrecht

 

Om de afdwingbaarheid van regelgeving kracht bij te zetten voorziet de wetgever meer en meer in specifieke boetes en sancties.

Naast het gewone strafrecht maakt de overheid frequent gebruik van een boetesysteem om de naleving van bijzondere wetten kracht bij te zetten. Van ecologische en economische regelgeving, bouwnormeringen (EPB), vergunningsregels tot het rookverbod en de witte kassa…  Wie zich niet conformeert aan de wet, ziet zich geconfronteerd met een administratieve sanctie of wordt zelfs vervolgd voor de correctionele rechtbank.

Het strafrechtelijk sanctioneren van overtredingen van bijzondere wetgeving wordt zo veelvuldig toegepast dat FIRMUS Advocaten de verdediging ertegen als aparte dienstverlening voorziet.

De advocaten van FIRMUS verdedigen sedert jaar en dag ook de belangen van cliënten die slachtoffer werden van een misdrijf. Het kantoor verleent bijstand aan slachtoffers die zich burgerlijke partij wensen te stellen tijdens een strafonderzoek en de daaropvolgende procedure(s) om een vergoeding van de door hen geleden schade te bekomen.


Leden van de werkgroep Bijzonder strafrecht: 

Ria Hens

Ria Hens

Hanne De Wit

Hanne De Wit

Hilde vermeiren

Hilde vermeiren

ASTRID HELMER

ASTRID HELMER

Robin Duyck

Robin Duyck