De wet van 4 april 2019 - Ook beperking van de contractvrijheid B2B: “onrechtmatige bedingen” tussen ondernemingen

De wet van 4 april 2019 - Ook beperking van de contractvrijheid B2B: “onrechtmatige bedingen” tussen ondernemingen

Met de wet van 4 april 2019 werden in Boek VI van het WER enkele nieuwe artikelen ingevoegd die de klassieke contractvrijheid tussen ondernemingen ernstig inperkt.

Middels de nieuwe artikelen VI.91/3 – VI.91/6 WER wordt het leerstuk van de zogenaamde “onrechtmatige bedingen” (reeds veel eerder gedefinieerd en verboden in relaties tussen bedrijven en consumenten, zie o.a. de artt. I.8, 22° en VI.83 WER) uitgebreid naar de relatie tussen ondernemingen onderling.

Er wordt onder meer een “zwarte” en een “grijze” lijst met onrechtmatige bedingen ingevoerd, m.n. bedingen die steeds worden beschouwd als onrechtmatig (“zwarte lijst”) dan wel bedingen die worden beschouwd als onrechtmatig tot de partij die zich erop beroept het tegendeel bewijst (“grijze lijst”).

Read More

Patrick for President! Verkiezingen van de leden van de Raad van de Orde 2019

Mr. Patrick Dierckxsens van ons kantoor dingt tijdens de verkiezingsweek van 5 – 13 juni 2019 mee naar een plaats in de Raad van de Orde van advocaten.

Patrick Dierckxsens is een gevestigde waarde aan de Antwerpse balie. Hij heeft een jarenlange bijzondere expertise in het handels-, economisch en insolventierecht en het verbintenissenrecht. Hij doceerde gerechtelijk recht aan de Academy for Credit Management.

Patrick vervoegde ons kantoor in januari 2019. Zijn jarenlange ervaring en kennis maakt van hem een uitstekend aanspreekpunt en dito mentor voor de junior-advocaten van ons team.

Het is deze expertise die hij ook zou willen aanwenden als lid van de Raad van de Orde. Patrick streeft er steeds naar de binding tussen jong en oud te versterken. Ook het in standhouden van de normen en waarden die het mooie beroep van de advocatuur beheersen is één van zijn belangrijkste agendapunten.

Ons kantoor ondersteunt de kandidatuur van Patrick ten volle en wij wensen hem veel succes bij zijn deelname aan de verkiezingen.

Advocaten kunnen hun stem uitbrengen op Patrick van 5 tot 13 juni 2019, via het privaat luik.

Instructies voor de verkiezingen vindt u hier.

Virtuele rondleiding in ons nieuw kantoorgebouw

Met dank aan fotograaf Tijs Vervecken - voor Master Meubel.