Strafrechtelijke boetes vanaf 01.01.2017 verhoogd met 30%

In tal van wetgeving (strafrecht, verkeersrecht, sociaal recht, …) wordt voorzien in strafrechtelijke sancties ingeval van overtreding ervan.

Overtreders worden vaak bestraft met een geldboete, eventueel in combinatie met andere straffen zoals een gevangenisstraf, een rijverbod,…

De geldboete is een geldsom die de overtreder moet betalen aan de Staat. De omvang ervan wordt bepaald door de rechtbank.

Het bedrag dat in de wettekst wordt vermeld, dient echter steeds te worden vermenigvuldigd met de opdeciemen, zijnde de voorgeschreven verhoging om de muntontwaarding door de jaren heen te compenseren.

Voorheen werden de opdeciemen bepaald op een factor van 6. Dit betekende in de praktijk dat de geldboete die werd opgelegd steeds diende te worden vermenigvuldigd met 6. Een voorbeeld: een geldboete van € 200,00 (zoals door de wet voorgeschreven en door de rechter opgelegd) betekende tot 31.12.2016 een werkelijke geldboete van € 1.200,00 (€ 200,00 x 6,0 opdeciemen).

Vanaf 01.01.2017 –  en enkel voor feiten gepleegd vanaf 01.01.2017 – worden de opdeciemen verhoogd naar een factor van 8.

Een geldboete van € 200,00 (zoals door de wet voorgeschreven en door de rechter opgelegd) dient aldus sedert 01.01.2017 te worden vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6 – hetgeen met zich meebrengt dat de werkelijke boete € 1.600,00 (€ 200,00 x 8,0 opdeciemen) zal bedragen in plaats van € 1.200,00.

De verhoging van de vermenigvuldigingsfactor van 6 naar 8 is significant, zeker wanneer deze wordt vergeleken met de eerdere evolutie van de opdeciemen door de jaren heen:

  • Van 1 maart 2004 tot en met 31 december 2011:           Factor 5,5;

  • Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016:         Factor 6;

  • Vanaf 1 januari 2017:                                                          Factor 8.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de werkgroep Verkeersrecht.