Nieuw: De elektronische aangetekende zending

De digitalisering van ons dagelijkse handelen zet zich met rasse schreden voort.

De wet op de elektronische identificatie werd afgekondigd op 21 juli 2016 . Deze is principieel in werking getreden op 28 september 2016 maar pas in januari 2017 verschenen de eerste toepassingen in de praktijk.

België is zo de eerste Europese lidstaat die de Europese verordening van 23 juli 2014 over de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten op de interne markt heeft omgezet en aangevuld in haar nationale wetgeving.

Eén van de belangrijkste innovaties van deze wet is de elektronische aangetekende zending.

Op grond van de wet van 21 juli 2016 krijgt een elektronische aangetekende zending eenzelfde juridische waarde als de gekende papieren versie.

Het nieuwe wettelijk kader voorziet ook de mogelijkheid van een hybride aangetekende zending. Daarbij wordt een zending verstuurd in een elektronische vorm en ontvangt de bestemmeling het document in papieren formaat via materialisatie door een postoperator.

Recentelijk werden in de praktijk de nodige stappen ondernomen.

Op 10 januari 2017 heeft het bedrijf Ipex een tool gelanceerd om een e-mail aangetekend te verzenden.

De e-mail wordt gestuurd naar een virtuele postbode die zorgt dat de e-mail in de correcte mailbox terechtkomt. De ontvanger krijgt de elektronische aangetekende zending via een e-mailnotificatie met daarin een link om deze te accepteren of te weigeren. Alle handelingen worden op een beveiligde server geregistreerd en levert zo het nodige bewijsmateriaal.

Voor het versturen van een elektronische aangetekende zending en meer informatie kan u terecht op volgende website: https://www.digitaalaangetekend.be/

Opgelet! In de gevallen wanneer het gebruik van een aangetekende zending wettelijk verplicht is, bepaalt de nieuwe wet dat de verzender beroep moet doen op een gekwalificeerde dienst.

Momenteel zijn er in ons land nog geen leveranciers met een EU-vertrouwensmerk van “gekwalificeerde dienst.”

Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post verwacht dat de eerste leveranciers van de digitale aangetekende zending dit jaar nog zullen worden gecertificeerd.

In de gevallen dat de wet het gebruik van een aangetekende zending oplegt, blijft het voorlopig aldus aangewezen om nog steeds gebruik te maken van de oude papieren versie.

Indien u vragen heeft bij het versturen van een aangetekende zending, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.