Opleiding:

Licentiaat in de Rechten, KULeuven, 1985

Aan de balie sinds:

1985

Bij FIRMUS sinds:

2016

Carrière / Publicaties

Na beëindiging van de stage werkzaam in Parijs en Lyon (private sector).

Sedert 1992 onafgebroken lid van de Antwerpse balie en gedurende bijna 17 jaar deel uitmakend  van HENS & BUELENS Advocaten met kantoor te Brasschaat

Lezingen op vraag van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (B.I.V.) aangaande de problematiek van “de opeisbaarheid en verschuldigdheid van de commissies ingevolge de bemiddeling bij de verkoop van onroerende goederen”, 2008

CORSTJENS & DILLEN, 2009 – 2016

Expertise