Terug naar expertise

Handels-, economisch en insolventierecht

 

FIRMUS Advocaten staat u tevens bij in het reilen en zeilen van uw onderneming en uw handelsactiviteiten.

De advocaten verlenen juridische bijstand en advies voor onder andere de volgende aangelegenheden:

  • Invordering facturen b2b – b2c;

  • Commerciële geschillen;

  • Distributieovereenkomsten (handelsagentuur, concessie, franchising, …);

  • Handelsarbitrage en handelsbemiddeling;

  • Opstellen of aanpassen van algemene- en bijzondere verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden en algemene betalingsvoorwaarden;

  • GDPR;

  • Het verlenen van bijstand in faillissementsprocedures en WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen);

Daarnaast verleent FIRMUS Advocaten consultancydiensten op maat en kan zij uw bedrijfsprocessen juridisch optimaliseren. Er wordt voorzien in de redactie van standaardcontracten, algemene voorwaarden, factuurprotesten, e.a. met de daarbij horende opleidingen en in-house begeleiding.

 Leden van de werkgroep Handels-, economisch en insolventierecht:

Ria Hens

Ria Hens

Patrick Dierckxsens

Patrick Dierckxsens

Herman Buelens

Herman Buelens

Hilde vermeiren

Hilde vermeiren

ASTRID HELMER

ASTRID HELMER

Hanne De Wit

Hanne De Wit

Charlotte Philipsen

Charlotte Philipsen

Vincent Persoons

Vincent Persoons

Robin Duyck

Robin Duyck