Terug naar expertise

Verbintenissenrecht – Bijzondere overeenkomsten –
Contracten

 

In onze maatschappij worden dagelijks overeenkomsten gesloten en verbintenissen aangegaan, gaande van het verrichten van een kleine aankoop tot het afsluiten van omstandige transacties met een ingewikkeld partijenpatroon.

Een nauwkeurig onderzoek van een door u gewenst contract is vlugger een noodzaak dan verwacht. FIRMUS Advocaten begeleidt u bij de negotiatie, evaluatie, redactie en uitwerking van contracten.

Het kantoor legt zich daarnaast toe op het behandelen van conflicten als het misgaat en juridische stappen noodzakelijk zijn. 

Ons kantoor heeft in de loop der jaren een uitgebreide kennis vergaard over de volgende waaier van overeenkomsten:

 • Aannemings- en dienstencontracten;

 • Koop;

 • Algemene verkoops-en factuurvoorwaarden;

 • (Handels)huur, pacht en leasing;

 • Franchising en distributie;

 • Overeenkomsten gesloten op afstand (telecom);

 • Agentuur;

 • Lastgeving;

 • Consumentengeschillen;

 • Brouwerijcontracten;

 • Dadingsovereenkomsten;

 Leden van de werkgroep Verbintenissenrecht - bijzondere overeenkomsten - contracten

Ria Hens

Ria Hens

Patrick Dierckxsens

Patrick Dierckxsens

Herman Buelens

Herman Buelens

Hilde vermeiren

Hilde vermeiren

ASTRID HELMER

ASTRID HELMER

Hanne De Wit

Hanne De Wit

Charlotte Philipsen

Charlotte Philipsen

Vincent Persoons

Vincent Persoons

Robin Duyck

Robin Duyck

Artikels over Verbintenissenrecht - Bijzondere overeenkomsten - Contracten