De kracht van oplossingen

Bij FIRMUS Advocaten is advies en conflictbeheersing de norm. Er wordt ingezet op alternatieve geschillenbeslechting en proceseconomische oplossingen.

Wij willen onze kennis met u delen. Samen met u zoeken we op proactieve wijze en met een ondernemende aanpak naar de juridische oplossing op maat.

Ondernemend vastgoed

De advocaten van FIRMUS leggen zich toe op het ondernemend vastgoed: het onroerend goed in al haar juridische facetten.

Wij verlenen juridische bijstand aan aannemers, bouwheren en particulieren, eigenaars, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, architecten en studiebureaus, veiligheidscoördinatoren… Kortom: aan alle actoren betrokken bij het bouwproces.

Het team

Met een hecht team streeft FIRMUS Advocaten naar krachtdadige oplossingen en dit op een professionele, interactieve en efficiënte wijze.

De advocaten van FIRMUS opereren vanuit verschillende praktijkgroepen. Elk dossier wordt opgevolgd door een advocaat-contactpersoon, uw direct aanspreekpunt en vertegenwoordiger van het achterliggend teamwork op basis van juridische specialisatie.

 

Team FIRMUS

Ria Hens
Advocaat

Patrick Dierckxsens
Advocaat

Herman Buelens
Advocaat

Hilde Vermeiren
Advocaat

Astrid Helmer
Advocaat

Hanne De Wit
Advocaat

Charlotte Philipsen
Advocaat

Vincent Persoons
Advocaat

Robin Duyck
Advocaat

 

 

Nieuwsflits