Terug naar expertise

Ondernemend vastgoed

 

De advocaten van FIRMUS leggen zich toe op het ondernemend vastgoed: het onroerend goed in al haar juridische facetten.

Wij verlenen juridische bijstand aan aannemers, bouwheren en particulieren, eigenaars, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, architecten en studiebureaus, veiligheidscoördinatoren… Kortom: aan alle actoren betrokken bij het vastgoed in de brede zin van het woord.

Onze advocaten beschikken over een ruime ervaring binnen het brede domein van het vastgoedgebeuren:

  • De redactie en de negotiatie van overeenkomsten met betrekking tot het vastgoed in de ruimste zin, zoals koop, aanneming en dienstverlening, (handels)huur, bouwpromotie en projectontwikkeling, DBFM,…

  • De analyse van zakenrechtelijke constructies;

  • De administratieve opvolging van het vergunningstraject;

  • De ondersteuning bij het aanbestedingsdossier;

  • De juridische begeleiding van het bouwproces;

  • De disputen met de administratieve overheden, klagers, buren en derden;

  • De analyse van het verzekeringsaspect bij aansprakelijkheden;

  • De geschillenbeslechting met focus op gerechtsexpertises en alternatieve negotiatiemogelijkheden;

  • Het insolventierecht: hoe betaald geraken wanneer een wederpartij insolvabel blijkt?

  • Wat als de wegen scheiden: de vereffening en verdeling;

Als rechtzoekende wilt u een advocaat die zijn vak kent én voldoende kennis heeft van bouwkundige en technische aspecten. Die advocaat vindt u bij ons. Wij staan met de voeten in de klei en houden voor u de juridische aspecten onder controle.

Leden van de werkgroep Ondernemend vastgoed:

Ria Hens

Ria Hens

Herman Buelens

Herman Buelens

Charlotte Philipsen

Charlotte Philipsen

Vincent Persoons

Vincent Persoons

Hilde vermeiren

Hilde vermeiren

Robin Duyck

Robin Duyck

ASTRID HELMER

ASTRID HELMER

Hanne De Wit

Hanne De Wit

 
 

Artikels over ondernemend vastgoed: